News

Subheading

Ikke greit at e-sigaretter markedsføres mot barn!

Ikke greit at e-sigaretter markedsføres mot barn!

February 21, 2020 2 min read

NRK Radio omtaler markedsføring av e-sigaretter i sosiale medier som barn er eksponert for, i sin sending av 18. februar 2020. Du kan høre den her.

Read More
E-sigaretter i Norge

E-sigaretter i Norge

February 17, 2020 2 min read

E-sigaretter med nikotin blir mest sannsynlig lovlig i 2020. Det ville være synd om man fortsetter forbudet, sier Karl Erik Lund, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet til ABC Nyheter.

Read More
e-sigaretter kjemper en ubalansert kamp!

e-sigaretter kjemper en ubalansert kamp!

February 13, 2020 1 min read

Audhild Skoglund skriver om frykten for e-sigaretter, på grunn av uvitenhet, mangel på adekvat informasjon og pressens til tider ensidige dekning av e-sigaretter. 
Read More

e-sigaretter er en forbrukerstyrt helserevolusjon!

e-sigaretter er en forbrukerstyrt helserevolusjon!

February 04, 2020 3 min read

e-sigaretter er en forbrukerstyrt helserevolusjon! E-sigaretter er ikke drevet frem av tobakksindustrien, men av forbrukerne. For første gang finnes det et alternativ til tobakksigarettene.

 

Read More
Misinformasjon om e-sigaretter

Misinformasjon om e-sigaretter

January 24, 2020 5 min read

Misinformasjon om e-sigaretter har florert i pressen i mange år.

Dette tok seg opp etter hendelsene i USA på midten og mot slutten av fjoråret. Nå er ABC-Nyheter ute med en ny runde, som er relativt sett fornuftig vinklet, men bygger på tidligere misinformasjon, med headingen: Ikke beviser for at e-sigaretter gjør røykeslutt enklere.

Read More
De første 2 tilfeller av lungeskader er registrert i Sverige.

De første 2 tilfeller av lungeskader er registrert i Sverige.

December 11, 2019 2 min read

Giftinformationcentralen varsler nå, ifølge Expressen, om lungeskader på grunn av e-sigarett bruk. Det gjelder 2 tilfeller i Sverige som skal ha benyttet THC inneholdende e-væsker, som de mistenker er kjøpt via Darknet fra USA. Artikkelen i Expressen finner du her.
Read More

E-cigarettes may be among the most significant innovations within health in the 21st century

E-cigarettes may be among the most significant innovations within health in the 21st century

June 17, 2019 2 min read

«E-cigarettes may be among the most significant innovations within health 
in the 21st century – and can possibly save hundreds of millions of lives»

Read More
E-sigaretter er et effektivt røykeslutt produk

E-sigaretter er et effektivt røykeslutt produk

June 17, 2019 2 min read

E-sigaretter er et effektivt røykeslutt produkt, og påviselig langt mindre farlig enn tobakks sigaretter!
Read More
Forbud mot røyking flere offentlige steder utendørs!

Forbud mot røyking flere offentlige steder utendørs!

June 17, 2019 4 min read

Public Health England foreslår at alle røykere, bør oppfordres til å gå over til e-sigaretter for å kutte dødelig tobakks avhengighet, ifølge The Sun.
Read More

Medisinsk konsensus om fordelene med e-sigaretter fremfor tobakk!

Medisinsk konsensus om fordelene med e-sigaretter fremfor tobakk!

June 17, 2019 2 min read

Public Health England konkluderer med betydelig helsegevinst ved å gå over fra røyking til damping, og at dette må kommuniseres, da det er store feiloppfatninger om relativ risiko.

 

Read More
E-sigarett – beste røykesluttprodukt, viser ny studie.

E-sigarett – beste røykesluttprodukt, viser ny studie.

June 17, 2019 4 min read

E-sigaretter er dobbelt så effektive ved røykeavvenning som tradisjonelle røykeslutt produkter, som nikotinplaster, eller nikotintyggegummi, ifølge ny studie.   

Read More
E-sigaretter er ikke en gateway til tobakk!

E-sigaretter er ikke en gateway til tobakk!

June 17, 2019 3 min read

The Guardian viser til en undersøkelse fra anerkjente forskningsmiljøet i Cardiff University, i England. Som viser at e-sigaretter ikke fører til røyking av tobakk.

Read More


1 2 Next